• 2020-07-06 Vi värnar om den biologiska mångfalden och skapar fler ängsytor
    På sex utvalda platser runt om i kommunen så kommer tidigare klippta gräsytor, över tid, att omvandlas till ängsmark. Detta görs för att skapa bättre miljöer för våra ängsartade växter så som prästkragar och blåklocka och för att fler fjärilar, humlor och bin ska trivas.
  • 2020-06-29 Våra nya skolor och förskolor växer fram
    Nu börjar flera av våra nya skolor som vi bygger i kommunen växa fram. Just nu pågår byggnation av Hammarlunden F-6, Götetorps skola och Annebergs förskola. Projektet Mörmoskogens förskola är precis i sitt startskede med projektering och förberedande markarbeten inför byggstart som är planerad till slutet av augusti.
  • 2020-05-13 Hemtjänsten står redo när coronaviruset slår till
    Till skillnad från den oro som målas upp i media så finns här en stor respekt men också ett stort lugn inför den utmaning som vi är i. "Tillsammans är vi bättre och tillsammans kommer vi att lösa det här" säger Frida Jörnevik, enhetschef på Hammarö kommuns hemtjänst.
Fler nyheter