Kulturgaranti

Vi vill att alla barn och unga ska få tillgång till kulturupplevelser, möjlighet till eget skapande och till ett upplevelsebaserat lärande i förskola och skola. Därför har vi i Hammarö kommun en Kulturgaranti som innebär att alla elever, från förskoleklass till år 9, får tillgång till kulturella upplevelser och eget skapande på lika villkor. Man skulle kunna kalla det för en kulturell läroplan.

Leende rödhårig flicka med hörlurar.
Foto: Myhomestudio/Freepik

Det finns olika uttryck för kunskap och skolans uppdrag är bland annat att ge elever möjlighet att uttrycka sig själva genom olika uttrycksformer som exempelvis bild, musik, drama och dans. Under ett läsår får alla elever ta del av minst två professionella kulturella upplevelser samt att kulturpedagoger arbetar med skolans pedagoger för en naturlig koppling till barnens vardagsliv i skolan.   

Förutsättningar för Kulturgarantins genomförande är Skapande skola-bidrag (från Statens kulturråd) samt centralt bidrag från Hammarö kommuns Bildningsförvaltning. 
Klicka här för att läsa mer om bidraget (extern länk till Kulturrådets webbplats).

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-12-22