Kulturgaranti

I Hammarö kommun har vi en Kulturgaranti som ger alla elever, från förskoleklass till år 9, tillgång till kulturella upplevelser och eget skapande - under skoltid. Man skulle kunna kalla det för en kulturell läroplan.

Leende rödhårig flicka med hörlurar.

Det finns olika uttryck för kunskap och skolans uppdrag är bland annat att ge elever möjlighet att uttrycka sig själva genom olika uttrycksformer som exempelvis bild, musik, drama och dans. Under ett läsår får alla elever ta del av två professionella kulturella upplevelser.
Varje årskurs har ett givet kulturämne (exempelvis dans eller konst) och dessa har tagits fram i samråd med skolans pedagoger. 

Förutsättningar för Kulturgarantins genomförande är Skapande skola-bidrag från Statens kulturråd samt centralt bidrag från Hammarö kommuns Bildningsförvaltning. 
Klicka här för att läsa mer om bidraget (extern länk till Kulturrådets webbplats).

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-04-02