Dricksvatten

IMG_5237.jpg

Dricksvatten - ett livsmedel!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför måste alla ha tillgång till ett rent vatten som kan användas som dricksvatten utan hälsorisker. Dricksvattnet som distribueras inom Hammarö kommun produceras vid Sörmons vattenverk i Karlstad. Cirka 5000 kubikmeter per dygn levereras till Hammarö.

Kontroll och tillsyn

För det kommunala dricksvattnet finns ett fastställt egenkontrollprogram. Prover tas regelbundet ute på ledningsnätet. Proverna analyseras mikrobiologiskt och kemiskt.

Livsmedelsverket som är den centrala tillsynsmyndigheten för kommunalt dricksvatten har i föreskrifter fastställt gränsvärden för ett stort antal olika ämnen. Föreskrifterna gäller i följande fall:

  • För dricksvatten från anläggningar med en uppfodring på >10 m3/dygn.
  • Om anläggningen försörjer 50 personer eller fler.
  • Om vattnet används i livsmedelshantering eller i offentliga lokaler.


Serviceförvaltningen är huvudman för dricksvatten inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och ansvarar för att det vatten som kommer ur kranen är av hög kvalité.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över att egenkontrollprogrammet efterlevs. Vattenkvalitén följs löpande genom de analyser som görs på vattnet. 

Sidan uppdaterad: 2021-03-19