Miljö- och hållbarhetsarbete

Miljöarbetet i en kommun består av ett flertal olika delar och aktörer. Bland annat arbetar vi med naturvårdsfrågor, kontroll av miljötillståndet i kommunen, tillsyn av miljöfarliga verksamheter, omhändertagande av avfall, rening av avloppsvatten, och mycket annat som ska bidra till att bygga ett hållbart samhälle.

Generellt kan sägas att kommunens miljöarbete är uppdelat i två delar. En del är den myndighetsutövning som miljö- och byggförvaltningen har hand om. Det är till dem du ska vända dig om du exempelvis vill anlägga avlopp, borra efter bergvärme, starta en miljöfarlig verksamhet eller liknande. Mer information om Miljö- och Byggförvaltningens arbete finns på deras sidor här på Hammarö kommuns hemsida.

Kommunen jobbar även med ett övergripande miljöarbete, som både riktar sig till allmänheten, företag och kommunen självt. På dessa sidor kommer du kunna läsa lite mer om detta. Här kommer bland annat information att finnas om miljötillståndet på Hammarö, vad kommunen gör, samt en del tips på vad du själv kan göra för att bidra till en bättre miljö. 

Sidan uppdaterad: 2023-08-25