Förhandsbesked

Förhandsbesked om att få bygga ett nytt hus på en given plats, är ett sätt att slippa lämna in fullständiga bygglovsritningar, men ändå få ett bindande besked av kommunen. Ett förhandsbesked krävs som regel för att få göra en avstyckning av en fastighet.

Bild på någon som slår i en spik.

Vad ska ansökan om förhandsbesked innehålla?

  • Ansök via vår e-tjänst.
  • Bifoga karta med den tänkta placeringen av byggnaden
  • Bifoga en redovisning för hur väg- och VA-frågorna är tänkta att lösas
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Det är alltid miljö- och byggnadsnämnden som beslutar i ärenden om förhandsbesked, inte byggnadsinspektören.
Alla ärenden om förhandsbesked måste alltså behandlas på ett nämndsammanträde.
 

Villkorat förhandsbesked

Ibland kan ett positivt förhandsbesked vara förenat med villkor, till exempel hur väg- eller VA-frågor ska lösas.
Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet.
 

Förhandsbeskedet gäller i två år

Efter det att ett postivit förhandsbesked lämnats, ska du ansöka om bygglov inom två år från dagen då nämnden beslutade om förhandsbeskedet.
Om ansökan inte lämnas in inom två år, upphör förhandsbeskedet att gälla.
Sidan uppdaterad: 2023-04-26