Allmänhetens frågestund

Nu kan du som är folkbokförd i Hammarö kommun ställa dina frågor om kommunens verksamhet direkt till de folkvalda politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Jag har en fråga till mina politiker!
Va roligt! Din fråga kan ställas till en ledamot i fullmäktige eller ordförande i nämnd, utskott eller kommunalt bolag. Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet. 

Frågan ska ha ett bestämt innehåll, syfta till att inhämta upplysningar om kommunens verksamhet och får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på två minuter. Frågor som handlar om en enskild persons situation kommer inte att tas med.

Hur ställer jag min fråga?
För att kunna förbereda svar och planera inför frågestunden bör frågan skickas in senast tre arbetsdagar före det planerade sammanträdet. Frågan kan skickas in till kommunstyrelsens kontor via kommunens kontaktcenter eller till kommunstyrelsen@hammaro.se

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista måndagen i månaden. (Undantag finns).
Länk till politiska sammanträden

När och hur får jag svar på min fråga?
Allmänhetens frågestund startar direkt efter upprop och pågår maximalt 30 minuter av ordinarie sammanträde.

Endast du som ställer frågan och den som frågan riktas till får delta i överläggningen, inget replikskifte är tillåtet. Du som har ställt frågan ges däremot möjlighet att uttrycka om denne är nöjd med svaret på frågan.

De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med att frågan ställs kommer att sparas som diarieförd handling. Den lagliga grunden behandling av personuppgifter utifrån GDPR är ”allmänt intresse”. Mer information om Hammarö kommuns hantering av personuppgifter finns här: https://www.hammaro.se/dataskyddsforordningen

Sidan uppdaterad: 2022-05-06