Övriga mät- och kartuppdrag

Övriga mät- och kartuppdrag utförs mot timkostnad och specialanpassas utifrån behov.

Exempel:
• Inmätning av höjdmodell
• Projekteringsmätning
• Mätpunkter
• Tomtkarta med uppdatering i fält. 
• Specialkartor, anpassade efter önskemål.

Beställning
Övriga mät- och kartuppdrag beställs via telefon 054-51 50 00, eller e-post till gis@hammaro.se.

Leverans
Övrig mätning eller kartuppdrag kan normalt utföras inom två veckor men ibland kan ärendemängden göra att det dröjer längre tid.

Taxa
Alla övriga mät- och kartuppdrag är momspliktiga och priset anges exklusive moms.

Övrig mätning, kostnad per timme 1 330 kr
Sidan uppdaterad: 2023-03-07