EU-valet 2024

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Genom att rösta är du med och påverkar vilka som ska styra i EU-parlamentet de kommande fem åren. Du kan förtidsrösta från och med den 22 maj och ända fram till valdagen den 9 juni i en röstningslokal var som helst i hela landet. Du kan också rösta i din vallokal på själva valdagen den 9 juni.

Närbild på valsedlar. I bakgrunden valbås

Europaparlamentet

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer, varav 21 från Sverige. Ledamöterna som är med och beslutar om EU:s lagar och budget väljs vart femte år av medborgarna i EU-länderna. Den 9 juni är valdag i Sverige där du har möjlighet att vara med att påverka EU:s politik.

Vem får rösta?

Du har rösträtt till EU-parlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige


Eller om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, och
  • anmäld till röstlängden senast 30 dagar före valet


Kontakta valkansliet

Om du har frågor om valet kan du kontakta valkansliet på Hammarö kommun:
Telefon (via kontaktcenter): 054-51 50 00
E-post: val@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2024-03-08