EU-valet 2024

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Genom att rösta är du med och påverkar vilka som ska styra i EU-parlamentet de kommande fem åren. Du kan förtidsrösta från och med den 22 maj och ända fram till valdagen den 9 juni i en röstningslokal var som helst i hela landet. Du kan också rösta i din vallokal på själva valdagen den 9 juni.

Närbild på valsedlar. I bakgrunden valbås

Europaparlamentet

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer, varav 21 från Sverige. Ledamöterna som är med och beslutar om EU:s lagar och budget väljs vart femte år av medborgarna i EU-länderna. Den 9 juni är valdag i Sverige där du har möjlighet att vara med att påverka EU:s politik.

Vem får rösta?

Du har rösträtt till EU-parlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige


Eller om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, och
  • anmäld till röstlängden senast 30 dagar före valet


Kontakta valkansliet

Om du har frågor om valet kan du kontakta valkansliet på Hammarö kommun:
Telefon: 054-29 21 50
E-post: val@hammaro.se

Vanliga frågor och svar om EU-valet

Vem får rösta?

Du har rösträtt till EU-parlamentet om du är:
- 18 år senast på valdagen
- svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
Eller om du är:
- 18 år senast på valdagen
- medborgare i något av EU:s medlemsländer
- anmäld till röstlängden senast 
30 dagar före valet

Var och när kan jag rösta? 

Från den 22 maj till och med den 9 juni så kan du förtidsrösta. Du behöver inte rösta i din egen kommun, du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal du vill. Din röst kommer att skickas till den kommun där du är folkbokförd. I Hammarö kommun kan du förtidsrösta i biblioteket, Folkets hus under hela perioden 22 maj till och med den 9 juni. Röstningslokalens öppettider hittar du här: https://www.hammaro.se/kommun-och-politik/val-2024/fortidsrostning/

Om du är på besök och glömt att rösta kan du alltså förtidsrösta i biblioteket, Folkets hus även på valdagen den 9 juni mellan klockan 08:00-21:00.

Information om vart du ska rösta på valdagen den 9 juni står på ditt röstkort. Där hittar du även vallokalens namn och adress. Vallokalernas öppettider är 08.00-21.00. 

Hur röstar jag?

För att rösta måste du kunna styrka din identitet. Detta gör du genom att visa en id-handling så som exempelvis ditt körkort eller ditt pass. Om du inte har någon id-handling så kan någon annan person intyga din identitet men då måste den personen kunna uppvisa en id-handling.

Rösta i vallokal på valdagen: Du kan bara rösta i den vallokal som står angivet på ditt röstkort. På röstkortet står även lokalens adress och öppettider angivna. När du lämnat din röst så prickas du av på listan och dina röster läggs ner i respektive valurna. 

Rösta i lokal för förtidsröstning: Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Du kan förtidsrösta från och med den 22 maj till och med valdagen den 9 juni. I Hammarö kan du förtidsrösta på biblioteket i Folketshus i Skoghall fram till och med den valdagen den 9 juni. 

För att kunna förtidsrösta måste du förutom id-handling även ha med dig ditt röstkort eftersom detta används för att skicka rösten till din vallokal. 

Vad behöver jag ta med mig till röstningslokalen?

För att kunna rösta måste du kunna styrka din identitet genom att visa upp en godkänd id-handling t.ex. körkort eller pass. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet men då måste den personen visa upp en godkänd id-handling.

För att förtidsrösta krävs även ditt röstkort då detta används för att skicka din röst till vallokalen.

Har du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett dubblettröstkort hos kommunen eller Valmyndigheten. Det kan också skrivas ut av röstmottagarna i biblioteket.

När kommer mitt röstkort?

Valmyndigheten skickar ut röstkort till din folkbokföringsadress under perioden 14–20 maj 2024, du bör ha fått ditt röstkort senast den 22 maj.

Du som är utlandssvensk ska ha fått ett utlandsröstkort. Det är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickades ut under april 2024.

Vad gör jag om jag har tappat bort mitt röstkort?

Har du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett dubblettröstkort hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Det kan också skrivas ut av röstmottagarna i biblioteket.

Kan man rösta från utlandet?

Om du befinner dig i utlandet när det är val så har du möjlighet att brevrösta eller i många fall rösta på ambassader och konsulat.   

Brevrösta: Att brevrösta innebär att man skickar sin röst med posten. Brevrösten får skickas tidigast den 25 april för att den ska räknas som godkänd. Den får inte postas från Sverige och tänk på att skicka den i tid så att den hinner komma fram i tid till rösträkningen. Du behöver ett särskilt material för att kunna brevrösta. Om du är folkbokförd på en adress i utlandet och står med i röstlängden så skickas materialet ut till dig automatiskt. I annat fall så måste du beställa materialet själv vilket du kan göra på den här adressen: https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/bestall-material-for-brevrostning.html.

Materialet finns även att hämta i kommunhusets kontaktcenter.  

För att rösten skall räknas så måste två vittnen intyga att allt gått rätt till och att det är du som gjort i ordning din röst. Vittnena måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svenska medborgare. 

Förtidsrösta på ambassad eller konsulat: På många ställen går det att förtidsrösta på ambassader eller konsulat i utlandet. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder för att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen.

Om du inte har ditt röstkort med dig så har röstmottagarna i de flesta röstningslokaler möjlighet att skriva ut dubblettröstkort. Adresskort finns också alltid i röstningslokalerna som röstmottagarna kan fylla i om röstkort saknas. 

Mer detaljerad information om röstning från utlandet hittar du här: https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/rosta-fran-utlandet.html.

Här kan du söka efter ambassader och kosnulat som har förtidsröstning: https://data.val.se/euval2024/rostmottagning/utomlands

Vad gör jag om jag röstat men sedan ångrar mig?

Om du förtidsröstat eller brevröstat men sedan ångrat ditt val har du ändå möjligheten att rösta i vallokalen på valdagen den 9 juni. Om den tidigare rösten finns i vallokalen så kommer du att få ångerrösta först sedan du fått tillbaka din tidigare röst av röstmottagarna. 

Förtidsröstar du mer än en gång kommer samtliga förtidsröster räknas som ogiltiga.  

Vad innebär det att rösta blankt?

Om man röstar blankt så kommer rösten att räknas in i valstatistiken över hur många som har röstat. Men den räknas som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen. 

Vad gör en röst ogiltig eller underkänd?

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti. En röst räknas som ogiltig om t.ex;
- Partiet inte anmält deltagande i valet
- Valsedeln är blank, dvs. saknar partinamn
- Valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier eller om
- Valsedeln eller valkuvertet på något sätt har kännetecken som kan göra att rösten kan kopplas till väljaren.

Valnämnden i kommunen kan under uppsamlingsräkningen underkänna röster om t.ex. ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt. Dessa röster läggs inte i valurnan.

Jag kan inte rösta själv, vad gör jag?

Om du själv inte kan göra i ordning din röst så kan du be någon i lokalen om hjälp. Det är du själv som bestämmer vem som ska hjälpa dig. Du kan också be röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Om du inte kan ta dig till vallokal eller lokal för förtidsröstning så kan du ha rätt att rösta med bud. Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare.

Vem får budrösta?

Att rösta med bud innebär att någon annan än du själv transporterar din röst till lokal för förtidsröstning eller till vallokalen. Du får rösta med bud av följande anledningar:
- Sjukdom
- Ålder
- Funktionsnedsättning
- Intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
- Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. 

Vem får vara bud?

Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten. Följande personer kan vara bud:
- Din make, maka eller sambo
- Din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
- De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
- Lantbrevbärare
- Anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Hur görs budröster i ordning?

Du kan göra i ordning din budröst tidigast den 16 maj. 

För att budrösta behöver du ett särskilt material. I materialet finns även en instruktion för hur budrösten ska göras i ordning. Detta material finns att beställa från valmyndigheten på www.val.se.

Materialet finns också att hämta i kommunhusets kontaktcenter eller förtidsröstningslokalen i biblioteket. 

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. De ambulerande röstmottagarna tar med sig materialet hem till dig.

Tänk på att du behöver kunna styrka din identitet genom att kunna uppvisa en godkänd id-handling. Har du ingen id-handling så kan någon annan person styrka din identitet men då behöver denne visa upp en godkänd id-handling.

Du behöver även ditt röstkort, saknar du röstkort så kan ett dubblettröstkort antingen beställas från Valmyndigheten alternativt skrivas ut av kommunen. 

Det finns tider att boka för ambulerande röstmottagning på tisdagar och torsdagar från och med 22 maj. Ring Kontakcenter på 054-51 50 00 för att boka en tid. 

Hur hittar jag information om valet på annat språk?

Om du behöver information om valet på andra språk eller i lättläst format så finns det på www.val.se. Där finns även information på teckenspråk. 

Vart kan jag hitta mer information om valet?

På Valmyndighetens sida www.val.se finns information om det svenska valsystemet samlat. Där finns även en omfattande samling frågor och svar samt möjligheten att ställa egna frågor som man inte hittar svar på. Du kan även få information om valet genom att ringa Valmyndighetens valupplysning på 020 - 825 825.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22