Köldmedia

Köldmedia är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess, från vilken användbar kyla eller värme levereras.  Köldmedia används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar.

Bild på ett luftkonditioneringsaggregat.
Bild på en värmepumps utedel.

Klimatpåverkan

Många av de köldmedier som används idag påverkar atmosfären.
Påverkan sker dels i ozonskiktet, där köldmedier reagerar med ozon och medverkar till att förtunna ozonlagret, dels bidrar köldmedier till att öka växthuseffekten.

Tidigare användes nästan uteslutande olika slags freoner (halogenerade kolväten).
I Sverige är det nu förbjudet att sälja, installera och fylla på anläggningar med freoner. I nya anläggningar används därför vanligtvis köldmedier med förkortningen HFC.
De orsakar ingen ozonnedbrytning, men påverkar klimatet.
Därför ställs krav på aktsamhet vid tillverkning, skrotning, service eller risk för läckage.

Som en följd av köldmediers klimatpåverkan, finns internationella överenskommelser om en begränsning av användandet av vissa köldmedier.
Utöver detta har enskilda länder, däribland Sverige, infört nationella krav på hantering av olika köldmedier.

Regler

Den 1 januari 2015 trädde den europeiska F-gasförordningen (517/2014) i kraft.
Nu finns också en ny svensk förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, som började gälla 1 januari 2017.

Kontrollera hur de reglerna påverkar din anläggning!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har tagit initiativ till att skapa en hemsida med information om reglerna, läs mer på www.alltomfgas.se  

Sidan uppdaterad: 2023-04-28