Mamma och pappa som håller i sina barn som står på ett räcke och blickar ut.

Bygga, bo och miljö

Under bygga, bo och miljö kan du hitta information om en rad olika ämnen, till exempel avfall och återvinning, processen kring bygglov, samhällsplanering samt vatten och avlopp.

Här finns även information om djur och natur, konsumentrådgiving samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i form av exempelvis livsmedelstillsyn, och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.  

Sidan uppdaterad: 2023-08-10