Anhörigstöd

Stöd för dig som är anhörig till någon med riskbruk, skadligt bruk eller beroende inom alkohol, narkotika, läkemedel och spel om pengar.

När någon har problem med alkohol eller missbruk drabbas hela familjen och dess sätt att fungera. Som anhörig är det vanligt att man påverkas negativt och det blir lätt att glömma sina egna behov och känslor.

Hammarö kommun erbjuder stöd i form av en anhörigrupp. Vi genomför individuella samtal vid behov.

För att ansöka om anhörigstöd:

Information om anhörigstöd:

  • Anhörigstödet ges främst i grupp.
  • Måndagar, kl.17:00-19:00.
  • Leds av alkohol- och drogteraputer.
  •  Anhörigstödet pågår under 8 veckor.
  • Varje vecka har ett tema.

Plats:
Mötesplats Hammarö, Clevevägen 1

Anhörigstöd är en frivillig, icke-biståndsbedömd insats som inte journalförs. 

Skriv ut eller hämta din ansökningsblankett hos vår Sociala Lots på Mötesplats Hammarö, Clevevägen 1. Måndag-fredag mellan 14:00-16:00 .

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-06-15