Elevhälsa

En god hälsa ger goda förutsättningar för lärande. I Hammarö kommun har vi en samlad elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elever i klassrum

Varje skola har ett elevhälsoteam där rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska ingår. Våra centrala resurser i form av skolläkare, psykolog, matematik- och språkutvecklare används av elevhälsoteamen vid behov.

Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I praktiken innebär det att elevhälsan i samverkan med skolledning och övriga personalgrupper på skolan arbetar för att alla elever ska må bra och ha en god arbetsmiljö. Samverkan skapar möjligheter till tidiga stödinsatser, så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt.

Du är välkommen att vända dig till elevhälsan på din skola om du har funderingar eller frågor.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-21