Elevhälsans basprogram

Erbjudande enligt Elevhälsans basprogram:

Förskoleklass: Hälsobesök hos skolsköterskan sker tillsammans med vårdnadshavare, vikt- och längdmätning, ryggkontroll, samt syn- och hörselundersökning ingår.

År 2: Hälsobesök hos skolsköterskan för vikt- och längdmätning. Under år 2 erbjuds vaccination MPR, vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

År 4: Hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsosamtal, vikt– och längdmätning, samt ryggkontroll. Syn- och hörselundersökning vid behov.

År 5: Samtal i grupp om pubertet. Under år 5 erbjuds vaccination HPV, vaccination mot humant papillomvirus.

År 7: Hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsosamtal, vikt– och längdmätning, samt ryggkontroll. Syn- och hörselundersökning vid behov.

År 8: Elever erbjuds vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Uppföljande undersökningar och tid till skolläkaren erbjuds vid behov under hela grundskoletiden.

Sidan uppdaterad: 2023-01-26