Elevhälsans basprogram

Erbjudande enligt Elevhälsans basprogram:

Förskoleklass: Hälsobesök hos skolsköterskan tillsammans med vårdnadshavare för hälsosamtal, vikt- och längdmätning, samt syn- och hörselundersökning.

År 2: Hälsobesök hos skolsköterskan vikt- och längdmätning. Under år 2 erbjuds vaccination MPR, vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, vårdnadshavare välkomnas att komma tillsammans med sitt barn för vaccination MPR.

År 4: Hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsosamtal, vikt– och längdmätning, samt ryggkontroll. Syn- och hörselundersökning vid behov. 

År 5: Samtal i grupp om pubertet,  kill- och tjejsnack. Under år 5 erbjuds vaccination HPV, vaccination mot humant papillomvirus.

År 7: Hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsosamtal, vikt– och längdmätning, samt ryggkontroll. Syn- och hörselundersökning vid behov.

År 8: Elever erbjuds vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Uppföljande undersökningar och tid till skolläkaren erbjuds vid behov under hela grundskoletiden. 

Sidan uppdaterad: 2020-06-17