Tomgångskörning

I Hammarö får bilar tomgångsköras i max en minut!

Motorvärmare - en bra investering för dig och miljön
En kall motor släpper ut mer avgaser än en varm, därför rekommenderas att man investerar i en motorvärmare.
Användning av motorvärmare är motiverad upp till +10° C, även för katalysatorbilar.

När du använder motorvärmaren, så bidrar du till att skona vår miljö.
Tänk dock på att motorvärmaren inte behöver vara inkopplad längre tid än vad som behövs.
Rekommenderade inkopplingstider:

  • Vid -15° C – max 1,5 timma
  • Vid 0° C – max 1 timma
  • Vid +10° C och varmare – använd inte motorvärmaren

Den energi man investerar i uppvärmningen får man igen i lägre bensinförbrukning vid körning de första kilometrarna.
Elkostnaden för någon timmes drifttid hos motorvärmaren på vintern och en halvtimme vår och höst, motsvarar ungefär besparingen i lägre bensinförbrukningen.
Motorvärmaren minskar dessutom slitaget hos motorn genom att det bildas mindre sot och därmed mindre slam i oljan.

Har du dessutom en kupévärmare, så blir bilkupén också varm något snabbare och du slipper det tröttsamma jobbet att skrapa rutorna efter en frostnatt.

Klagomål på tomgångskörning
Tomgångskörning max 1 minut gäller för hela kommunen
Denna bestämmelse hittar du Hammarös lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Om någon bryter mot reglerna för tomgångskörning, börja med att prata med den som har bilen igång.
Skulle detta inte hjälpa är tomgångskörning ett brott och du kan därför göra en anmälan till polisen.
Telefonnumret till polisen i icke akuta ärenden är 114 14.  

Sidan uppdaterad: 2023-06-13