Stipendium för elever inom yrkesförberedande studier på gymnasieutbildning eller vuxenutbildning

Är du elev eller har vuxit upp på Hammarö samt studerar på ett yrkesförberedande (praktiskt) gymnasieprogram? Då har du möjlighet att söka stipendium från Margit och Waldemar Hellgrens premiefond. Ansökningsperioden är 1 september till 15 oktober.

Elev i klassrum som räcker upp handen.

Bakgrunden till stipendiet är att bildningsförvaltningen vill stödja elever som på ett eller annat sätt utmärker sig inom sitt område. Fondens årliga avkastning utdelas till elever, bosatta eller som har vuxit upp i Hammarö kommun, inom yrkesförberedande studier på gymnasieskola eller vuxenutbildning (Exempelvis elever som går på praktiska program såsom t.ex. frisörprogrammet, byggprogrammet, industriprogrammet, hotell- och restaurang m.m. Med vuxenutbildning menas fd Komvux.) 

Ansökan ska innehålla: Namn, adress, personuppgifter, uppgifter om vilka år man är/varit bosatt i Hammarö kommun samt information om de yrkesförberedande studierna på gymnasieskola eller vuxenutbildning. Kort motivering till varför du söker stipendium, Bevis/intyg om pågående yrkesförberedande studier på gymnasieskola eller vuxenutbildning. (Är du gymnasieelev och bor idag i kommunen behöver du inte bifoga intyg, bara om du är gymnasieelev och bott i kommunen tidigare eller är vuxenstuderande) 

Ansökan ska vara inne senast 15 oktober 2020.

Alla stipendiater som blivit tilldelade medel har nu fått besked om detta.
Varmt välkommen att söka igen höstterminen 2021!

Sidan uppdaterad: 2021-04-19