Utstakning av byggnad

Utstakning av ny- eller tillbyggnad enligt bygglovsbeslut. För att säkerställa att byggnaderna får rätt läge och storlek enligt det beviljade bygglovet ska utstakning ske.

I kostnaden för utstakningen ingår ett besök för grovutstakning och ett besök för finutstakning.

Vid grovutstakningstillfället markeras alla byggnadernas hörn med stakkäpp och eller färgmarkering och en utgångshöjd markeras i närheten av det utstakade läget.

Finutstakningen görs med skruv i träprofil utanför byggnadens hörn. Trådar som spänns mellan skruvarna visar fasadliv och höjdläge. Profilstolpar och profilbrädor sätter sökande upp innan utstakningen kan utföras.

Grov- och finutstakning av byggnaders läge sker på ett kvalitetssäkrat sätt och läget i plan och höjd dokumenteras.

Grov- och finutstakning sker med geodetisk mätutrustning och utförs av personal med mätningsteknisk kunskap som motsvarar 2-årig högskoleutbildning eller mer.

Beställning
Utstakning av byggnad beställs via e-post till gis@hammaro.se. Beställningen är bindande.

Leverans
Utstakning kan normalt utföras inom fem arbetsdagar från beställning.

Taxa
Utstakning sker mot fast taxa och baseras på antalet punkter som stakas ut. 1-8 punkter (hörn) ingår i grundpriset. Alla punkter utöver 8 stycken faktureras styckvis.
Utstakning är momspliktig och priserna anges exklusive moms.

Grov- och finutstakning, nybyggnad av bostadshus, 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-8 punkter.  9 310 kr
Grov- och finutstakning, nybyggnad verksamhet, 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-8 punkter. 10 640 kr
Tillägg per punkt utöver de åtta första. 333 kr
Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen.  2 660 kr
Sidan uppdaterad: 2023-03-07