Vattenmätaravläsning

Lämna gärna din vattenmätaravläsning genom att registrera den direkt på Hammarö kommuns hemsida. Det enda du behöver är ditt personnummer samt ditt kundnummer som finns på din faktura.

 Lämna avläsning av vattenmätaren

Tänk på att det är en fördel att ha bildfönstret liggande om du använder mobilen. 

 Så här fungerar din vattenmätare

Om du har frågor eller upplever problem med att registrera dina uppgifter, mejla gärna till va-renhallning@hammaro.se eller ring kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00. Detsamma gäller om du saknar personnummer och i stället har ett organisationsnummer. Vi hjälper dig!

Information om personuppgiftshantering

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighetsbeteckning, personnummer, telefonnummer och epost-adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera avgifter gällande tjänster för vatten och avlopp.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att bevaras. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra förvaltningar inom kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

 Personuppgiftsansvarig är servicenämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på service@hammaro.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hammaro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Sidan uppdaterad: 2024-01-19