Naturvård och parker

På Hammarö finns miljöer som lockar till friluftsliv och vistelse utomhus. Nästan var man än bor i kommunen är det nära till vatten, skog och grönområden.

tillgänglighetsanpassad spång genom skogen

Det är viktigt att säkerställa goda livsmiljöer för djur och växter samtidigt som det finns plats för friluftsintressen, jord- och skogsbruk. Attraktiva parker och naturområden ger möjlighet till utevistelse och kan därmed bidra till en bättre folkhälsa. 

Sidan uppdaterad: 2023-03-02