Naturvård och parker

På Hammarö finns miljöer som lockar till friluftsliv och vistelse utomhus. Nästan var man än bor i kommunen är det nära till vatten, skog och grönområden.

tillgänglighetsanpassad spång genom skogen

Det är viktigt att säkerställa goda livsmiljöer för djur och växter samtidigt som det finns plats för friluftsintressen, jord- och skogsbruk. Attraktiva parker och naturområden ger möjlighet till utevistelse och kan därmed bidra till en bättre folkhälsa. 

Vad innebär naturvård?

Syftet med naturvård är att skydda, vårda och utveckla miljöer både på land och i vatten.

Först och främst har naturvården ett naturvetenskapligt värde men ibland sammanfaller den även med kulturhistoriska intressen. Det innebär att alla som äger och förvaltar mark har ett tungt ansvar för att alla dess rikedomar bevaras. Det sker både genom lagstiftning och genom frivilliga insatser. Det lokala engagemanget och kunskapen har stor betydelse för att dessa värden ska bevaras även i framtiden.

Sidan uppdaterad: 2023-07-13