Naturvård, parker

På Hammarö finns miljöer som lockar till friluftsliv och vistelse ute. Nästan var man än bor i kommunen är det nära till vatten, skog och grönområden.

Det är viktigt att säkerställa goda livsmiljöer för djur och växter samtidigt som det finns plats för friluftsintressen, jord- och skogsbruk. Attraktiva parker och naturområden ger möjlighet till utevistelse och kan därmed bidra till en bättre folkhälsa. 

Sidan uppdaterad: 2022-01-05