Kommunala bolag

cykel står vid vägkant, med vattendrag i bakgrunden.

Fakta

Hammarö kommun har två kommunala bolag: Hammarö Energi AB och AB Hammaröbostäder. Bolagen har egna styrelser utsedda av kommunfullmäktige.  
 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Bolagsstyrelserna

Här kan du söka efter styrelsemedlemmar i de kommunala bolagen.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-08