Gränsanvisning

Om fastighetsägare inte känner till var fastighetsgränser går, kan gränsanvisning utföras.

Hammarö kommun har inte rätt att bestämma eller återutsätta fastighetsgränser, utan kan endast leta efter befintliga gränser.

Då en fastighetsgräns har uppstått i äldre lantmäteriförrättningar kan det många gånger vara svårt att härleda dess exakta läge.

Om markeringar på marken inte kan återfinnas måste ibland gränsbestämning beställas hos Lantmäteriet.

Beställning
Gränsanvisning beställs via e-post till gis@hammaro.se. Beställningen är bindande.

Leverans
Gränsanvisning kan normalt utföras inom två veckor men ibland kan ärendemängden göra att det dröjer längre tid.

Taxa
Gränsanvisning inleds med utredning samt upp till en timmes fältbesök. Vid behov av förlängd utredning eller längre fältbesök än en timme lämnas prisförslag för fortsatt arbete som debiteras per timme.
Gränsanvisning är momspliktig och priserna anges exklusive moms.

Inledande utredning samt en timmes fältarbete 2 217 kr
Kostnad per timme utöver inledande utredning och fältarbete.  1 330 kr
Sidan uppdaterad: 2023-03-07