Kommunal hälso- och sjukvård

Hammarö kommun ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet om du inte kan ta dig till en vårdcentral. Beroende på ditt behov så kan du få hjälp av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk fristående instans som hanterar synpunkter på hälso- och sjukvård samt tandvård. Nämndens ansvar är att utveckla hälso- och sjukvården och tandvården utifrån inkomna synpunkter i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-17