Hemsjukvård

Hemsjukvården är all sjukvård som bedrivs i hemmet. Kommunens ansvar sträcker sig från 7 år och uppåt och är då till för personer som är i stort behov av vård.

,Brukare får hjälp av hemtjänstpersonal

Det är legitimerade sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som ansvarar för sjukvården tillsammans med läkare på vårdcentral eller sjukhus. Ibland delegeras vissa av sköterskornas uppgifter till undersköterska eller vårdbiträde, som till exempel givande av medicin.

Kontakta oss

Distriktssköterskorna har ett mobilsvar som du kan ringa och prata in ett meddelande på. Nummret är: 076-12 83 108. Telefonsvararen lyssnas av regelbundet och du blir kontaktad under dagen.Sidan uppdaterad: 2023-05-17