Brottsförebyggande arbete

Hammarö ska vara en trygg och säker kommun för alla att leva och vistas i. Tillsammans med polisen, räddningstjänst och Hammaröbostäder arbetar vi förebyggande för att minska brottsligheten och öka Hammaröbornas trygghet.

I förgrunden solljus genom grässtrån. I bakgrunden en bänk med bord i grönska.

Här kan du läsa mer om vårt förebyggande arbete och våra samverkansgrupper.

Medborgarlöfte

Trygghetsvandringar

Operativa gruppen för trygghet

Sidan uppdaterad: 2023-09-12