Fritidshem

Välkommen till fritidshemmet i Hammarö kommun – en meningsfull fritid och ett komplement till skolan. I Hammarö kommun finns det fritidshem på alla våra kommunala F-6 skolor.

Elever ute på rast på skolgård

Fritidshemmet har, precis som förskoleverksamheten en dubbel uppgift. Den ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet är öppet för barn från förskoleklass till skolår 6, både innan och efter skolan samt under skolloven.

Alla vårdnadshavare, som arbetar, studerar, är sjukskrivna eller uppbär sjukersättning har rätt till fritidsverksamhet för sina barn. 

Sidan uppdaterad: 2023-03-14