Din säkerhet, klara krisen

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det gör du genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand. Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning.

Torrvaror ligger på hyllor i ett öppet skåp.

Samhällsaktörer, som kommuner och myndigheter, måste vara förberedda på att kunna hantera det oväntade. Den som kan bör förbereda sig på att kunna klara sig på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts för Hammarö kommun finns följande risker identifierade som kan leda till att samhället drabbas av en stor påfrestning.

  • Väderrelaterade händelser (storm, översvämning, ras, skred och skogsbrand).
  • Dammbrott i Klarälven.
  • Riktade angrepp (sabotage och dataintrång).
  • Pandemi.
  • Olyckor med farligt gods. 

 

Mer information om hur du klarar krisen finns på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07