Invandring och Integration

Hammarö kommun tror på kommuninvånarens eget tänkande och förmågan att styra sitt eget liv och att vilja ta sitt samhällsansvar. Utifrån det har det tagits fram en mottagningsmodell för Hammarö kommun. Här kan du läsa om kommunens arbete med mottagandet, integration och hur du som privatperson kan göra en insats.

Tre kvinnor som promenerar och samspråkar en solig dag

Många av er kommuninvånare vill och tar ett stort ansvar i att skapa bra dialoger och mötesplatser för nyanlända. Det finns en stor vilja att hjälpa till. Invånarna kommer med egna idéer som kommunen lyssnar in för att se om det går att omsätta i handling. Kommunen uppmanar frivilliga organisationer, samfund att samverka och nätverka med varandra. 

Hammarö kommun har tillsammans med olika frivilliga organisationer och studieförbund skapat ett socialt nätverk som kallas för "Socialt Nätverk för ett varmare Hammarö med mer hjärta". Ett av samarbetet är Fikafét som anordnas måndagar där syftet är att träffa nya kommuninvånare och gamla kommuninvånare för att lära känna varandra och få ett utbyte av erfarenheter, samt bygga nätverk inför det social och arbetslivet. 

Sidan uppdaterad: 2023-02-02