Socialt stöd

Socialt Stöd
Boendestöd kan vara aktuellt för dig som har svårigheter att klara det dagliga livet utifrån att du har en psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik 

Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för att du ska kunna hantera din vardag. Boendestödet ges i form av ett individanpassat stöd till dig med eget boende.

Vid Socialt Stöd kan en Boendestödjare/Boendecoach ge Dig stöd i att:

• vanor och rutiner ska kunna fungera i hemmet, och i det dagliga livet
• genomföra sysslor i hemmet
• planera och genomföra inköp och ärenden
• vara delaktig i aktiviteter utanför hemmet
• komma i tid till planerade träffar, möten och aktiviteter
• ha kontakt med exempelvis sjukvård, olika myndigheter och andra
samhällsfunktioner
• stöttar dig med boendesociala kontrakt

En central del är att du utformar ditt stöd tillsammans med din boendestödjare utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 

För mer information och ansökan

Individ och familjeomsorgen
För ansökan om stöd och ansökan om stöd

Ring oss: 054 - 51 51 85
Mejla oss: individ-och-familjeomsorgen@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2023-06-19