Vattenmätare

Du som är ansluten till kommunalt vatten har en vattenmätare som mäter hur mycket vatten du använder. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som fastighetsägare.

Håll koll på temperaturen under vinterhalvåret

När temperaturen sjunker till minusgrader finns det risk att din vattenmätare fryser sönder om inte utrymmet där den är placerad är tillräckligt uppvärmt. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka vattenskador och innebära en dyr utgift för dig som fastighetsägare.

Risken är som störst när det är mycket kallt ute, då finns risk att vattnet fryser i ledningar och mätare. Om du till exempel har din mätare i ett garage eller annat kallare utrymme kan det vara bra att kontrollera temperaturen och se till att det inte blir för kallt. Vi rekommenderar minst fem grader för att vara på den säkra sidan under årets kallaste månader.

Skulle olyckan vara framme, kontakta VA-enheten via kontakcenter på tel 054-51 50 00. Priset för mätare och installation är 1 500 kronor (2024 års taxa). Om vattenledningar skadats och orsakat en vattenläcka kontaktar du en VVS-firma för att laga läckan. Vi hjälper till att stänga ventilen i gatan under reparationen.

Mätarplatsens utformning

Hammarö kommun äger vattenmätaren. VA-enheten sätter upp, byter ut och kontrollerar den, men det är fastighetsägaren som ska ordna med mätarplatsen där mätaren monteras. Mätaren måste skyddas mot frost och värmepåverkan och platsen ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte.

Mätaren ska kunna monteras i ett väggfäste (konsol) och man ska ha avstängningsventiler som fungerar både före och efter mätaren. Konsolen gör att installationen blir stabil och att mätaren kan bytas ut på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i fastigheten. Det har även förekommit att vattenmätaren varit strömförande utan att fastighetsägaren har känt till det. Konsolen kortsluter eventuell spänning och minskar risken för olyckor. Läs mer om mätarplatsen utformning i broschyren om vattenmätare till höger.

Vattenmätaren

Mätarens identifikationsnummer står på kanten under locket. Med hjälp av numret kan vi identifiera i vilken fastighet mätaren är installerad. De digitala siffrorna visar förbrukningen i antal kubikmeter. 

Så fungerar din vattenmätare.

Byte av vattenmätare

För att kontrollera att mätaren har registrerat rätt mängd vatten, byts vattenmätarna i Hammarö kommun ut vart tionde år enligt lagkrav. För att kunna byta vattenmätare måste personal från VA-enheten få tillträde till fastigheten och därför får man ett meddelande om när det är dags att byta. Inför bytet av vattenmätare bör du se över din mätarplats och eventuellt be en VVS-firma komplettera den.

Om du behöver hjälp med avstängning av vattnet, kan du ringa till kontaktcenter på 054-51 50 00. Det är inte tillåtet att ta ner vattenmätaren eller stänga ventilen i gatan själv.

Avläsning av vattenmätaren

På hösten varje år skickar kommunen ut en begäran om självavläsning av vattenmätaren. Detta görs för att få en exakt uppgift på årsförbrukningen eftersom man sedan förra avläsningen har debiterat enligt en uppskattad förbrukning. Påföljande faktura för vatten och avlopp kan därför innebära en högre eller lägre avgift, beroende på årets faktiska förbrukning. 

Avläsningen kan rapporteras in dygnet runt på vår hemsida.

Mer information och länk till vattenmätaravläsning

Vattenläckage

Med hjälp av vattenmätaren kan man som fastighetsägare enkelt kontrollera om fastighetens vattenledningssystem verkligen håller tätt. Stäng av alla kranar och titta på vattenmätaren. Om det lilla svarta kugghjulet snurrar så finns det en ”läcka” inom fastigheten. Kontrollera då kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan utrustning innan en VVS-firma kontaktas.

En droppande kran motsvarar en förbrukning på ca 15 m³/år. En toalett som står och smårinner ca 700 m³/år. Detta blir i längden dyrt för fastighetsägaren. Det lönar sig att kontrollera ledningar och kranar och reparera så snart man har ett läckage någonstans.

 

Sidan uppdaterad: 2024-01-24