Kommunalt avlopp

Här kan du läsa mer om lagar och regler för dig som är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet.

vattendrag, i bakgrunden träd och grönska.

De allmänna bestämmelserna (ABVA) är beslutade av fullmäktige på Hammarö och de reglerar hur kommunens vatten- och avloppsanläggning får användas, vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten har. Exempelvis kan man läsa mer här om vilka ämnen som inte är tillåtna att hälla ut i avloppet.

LTA-station

Man använder sig av LTA i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem där avloppsvattnet kan rinna undan av egen kraft. Om dina VA-ledningar ligger lägre än kommunens stamledningar behövs en pump för att få upp spillvattnet till våra ledningar, en så kallad LTA-station. 
LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp och stationen hjälper till att pumpa upp avloppsvattnet till ledningarna som transporterar bort det. Enheten består av en pumpbrunn med en pump i och ett larmskåp med en lampa som larmar om något är fel.

Under 2024 byter vi system för LTA. Du hittar information om både den gamla och den nya LTA-stationen till höger. Där finns även en monteringsanvisning för den nya stationen att ladda ner.

När larmlampan lyser

Du har tillsynsansvar över LTA-stationen. Det innebär att du ska vara uppmärksam på varningslampan på larmskåpet. Om lampan lyser så ringer du till kontaktcenter på 054-51 50 00 och berättar det. Utanför arbetstid blir du hänvisad vidare till jouren som tar hand om din fråga.

Om du märker att det blir stopp inomhus så att inte avloppsvattnet rinner undan, måste du kontrollera så att inte säkringen till LTA-stationen har löst ut. Pumpen i LTA-stationen behöver el för att fungera. Elen ska aldrig stängas av till din LTA-station, eftersom den har ett underhållsprogram som går i gång även när du är borta.

Sidan uppdaterad: 2024-01-19