Avgifter & Maxtaxa

Pengar på ett bor

Maxtaxa i äldreomsorgen

Alla människor ska ha råd med kommunal äldreomsorg. Därför finns högkostnadsskydd på äldreomsorg i form av en maxtaxa. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen. 

Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på, 2359 kr per månad (2023) och är densamma i hela landet. 

Bostadstillägg för pensionärer

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  • Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten.
  • Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.
  • Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.
På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka och hur du går tillväga för att ansöka. 
Läs mer på pensionsmyndigheten.se eller ring kundservice 0771–776 776 för mer information.
Sidan uppdaterad: 2023-09-29