Hallar, idrottsanläggningar och kvartersplaner

Här kan du läsa om vilka hallar, idrottsplatser och fritidsanläggningar som finns i Hammarö kommun. Anläggningarna sköts av serviceförvaltningen.

Fotbollslag på bänk.

Karta över idrottsplatser och kvartersplaner
 Idrottsanläggningarna är de röda markeringarna, kvartersplaner har gröna markeringar.

Sidan uppdaterad: 2023-08-23