Solarier

Bild på två solstolar

Anmälan

Solarier som är tillgängliga för allmänheten, ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden (§ 10 i solarieföreskrifterna).
Anmälan ska göras minst 6 veckor innan verksamheten ska starta.

Sammanfattningsvis gäller även följande:

 • Du måste förvissa dig om att kunden som ska sola är minst 18 år!

 • Solarierna måste vara av UV-typ 3. 

 • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör). Solariet ska dessutom vara försett med sådana rör, alternativt rör på SSM:s lista med ersättningsrör.
   
 • Exponeringsschema, alltså information om lämplig soltid beroende på hudtyp, ska finnas anslagen intill varje solariebädd.
   
 • På eller intill varje solariebädd ska SSM:s informationsaffisch "Råd för att skydda din hälsa" finnas anslagen i minst A3-format.
  Texten ska vara väl synlig och läsbar för den som använder solariet.
   
 • Texten ”Varning – Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud. Läs bruksanvisning. Använd skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.” ska finnas på solariet.
   
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet. 
   
 • Det måste finnas ett tidur som kan ställas in på lämplig soltid.
  Dessutom måste det finnas en extra tidmekanism som slår av strömmen inom 60 minuter. Det ska alltså finnas ett dubbelt system med tidur.
  Myntautomat kopplad till solariet räknas som ett tidur om soltiden kan regleras med antal mynt eller polletter. 
  Dubbla tidur ger en extra säkerhet. 
   
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.   
Sidan uppdaterad: 2023-01-05