Offentlig kontroll

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för kontrollen av livsmedelsföretagare i kommunen.

Begreppet livsmedelsföretagare i livsmedelslagstiftningen, inkluderar även till exempel ideella föreningar och kommunens egna verksamheter, som skolkök och äldreboenden.

Den praktiska kontrollen utförs av miljöinspektörerna på miljö- och byggförvaltningen. 
  
Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar all livsmedelshanteringen hos livsmedelsföretagen och huvudsyftet är att konsumenten ska få säkra och korrekt märkta livsmedel.

Arbetet omfattar registrering av livsmedelsanläggningar samt systemkontroll, inspektioner och provtagningar. 
Vi utreder även misstänkta matförgiftningar och ger allmänna råd kring livsmedelshygien.

Kontakt oss gärna, om du vill ha mer information om livsmedelskontrollen.

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-12-19