HÖKEN - Hammarö Kvinnors Etablering och Nätverk

HÖKEN, Hammarö Kvinnors Etablering och Nätverk, är en verksamhet för utrikesfödda kvinnor som startat för att på ett tryggt sätt främja språkinlärning i grupp. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och kommer att bedrivas av Hammarö kommun tillsammans med Rödakorset till och med december 2024

Hök sim flyger mot blå himmel

Gruppverksamhet för utrikesfödda kvinnor 

Syftet är att i en trygg grupp få möjlighet att träna på svenska språket. Att få samhällsinformation och annan användbar kunskap som underlättar vardagen samt veckovis fysisk aktivitet i grupp. Detta för att främja språkinlärning, hälsa och integration under perioder man av olika anledningar inte kan delta i arbete eller studier.

För vem?

Vi vänder oss till utrikesfödda kvinnor som av olika anledningar inte arbetar eller studerar. Det kan vara så att man är föräldraledig (verksamheten är utformad så att man kan ha med små barn), sjukskriven eller av annan anledning ej deltar i språkfrämjande eller integrerande aktiviteter

Aktiviteter

Vi har Språkcafé i sluten grupp i Rödakorsets lokal Allis, träffar med olika typer av samhällsinformation samt fysisk aktivitet så som jympa, promenader, träna på att cykla mm. Innehållet styrs utifrån gruppens behov och önskemål.

Mer information

För att ansluta till gruppen tar ni kontakt med Integrationshandledaren som är ansvarig för gruppen och planering av alla aktiviteter.

Hanadi Asalem
Integrationshandledare
054-292280, 070-2191323
hanadi.asalem@hammaro.se

 

Sidan uppdaterad: 2024-04-08