Parkslide

Parkslide är en aggressiv växt med mycket stark spridningskraft som snabbt kan ta över stora områden och där den etablerat sig bildas täta buskage inom bara något år. Växten får med tiden ett enormt rotsystem som kan tränga igenom vattenledningar, asfalt och betonggrunder. I dagsläget saknas bekämpningsmetoder som man med säkerhet kan rekommendera eller garantera att de kommer att fungera.

närbild på blad från Parkslide

Parkslide är till utseendet lik bambu. Det är en växt som kan bli två meter hög och bilda stora bestånd genom rotskott som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Den blommar i september till oktober och har vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken. 

Liten växdel räcker för spridning

Parkslide finns på ett flertal platser i kommunen. För att inte arten ska spridas mer är det viktigt att växtavfallet fraktas i täta plastsäckar till återvinningsstationerna, en pytteliten bit av en rot eller stam, endast 0,7 mm, kan räcka för att sprida växten vidare.

Parkslide är i Sverige den invasiva växt som är svårast att bekämpa då den:

  • kan etablera sig på nästan vilken typ av jord som helst.
  • sprids med ytterst små rot- eller stamfragment som kan följa med vid flytt av jord. Det räcker med mindre än 1 gram av ett rotfragment för att en planta ska slå rot.
  • har rötter som kan ligga i dvala i flera år för att senare igen börja sätta skott.
  • har en tidig tillväxt på våren och bildar snabbt täta bestånd.
  • kan använda sina lagrade resurser till att skjuta nya skott många år efter att bekämpning har påbörjats.
  • kan reagera på bekämpningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från huvudplantan.
  • har högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel jämfört med många andra arter.
  • kan få stor spridning genom att jordmassor med rotdelar flyttas till andra platser.

 

Läs mer om bekämpning och hantering av Parkslide på naturvårdsverkets webbplats.

Sidan uppdaterad: 2022-06-23