Processen för anmälan

Processen för anmälan är inte lika omfattande som för bygglov. Miljö- och byggförvaltningens roll, är att bedöma att det som du ska göra sker enligt gällande lagar och regler.

Bild på en husmodell i papper.

Tekniskt samråd kan förekomma. Om det är aktuellt i ditt ärende får du information om det.  

Sidan uppdaterad: 2022-07-11