Ägarbyte

Du som tar över en befintlig verksamhet, måste registrera verksamheten, precis som om det vore en helt ny verksamhet!
Detta gäller om verksamheten får ett nytt organisationsnummer och byter juridisk person. 

Det är verksamheten som ska registreras, inte lokalen. 

En gammal registrering eller ett gammalt lokalgodkännande, gäller inte för den nya verksamheten.

Var gärna ute i god tid!

Vid en anmälan för registrering får verksamheten inte startas tidigare än 2 veckor efter att anmälan kommit in till miljö- och byggnadsnämnden.

Observera alltså att en ny ägare inte får driva verksamheten innan verksamheten är registrerad! 

Vad händer om man ändrar en verksamhet utan att anmäla detta?

Anmäler du inte en förändring som innebär att organisationsnumret ändras, riskerar du att få betala en sanktionsavgift.
Sanktionsavgiften är på mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor, beroende på verksamhetens omsättning.

För regioner, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-06-13