Familjecentralen

Samverkan mellan Hammarö kommun, Region Värmland och Hammarö Församling. På familjecentralen finns många olika verksamheter under ett och samma tak, såsom Öppen förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, och fritidsgård. Här finns även möjlighet till kontakt med kurator och psykolog. Alla vi som arbetar här på Mörmo Gård jobbar för att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna.

Behov av vård och stöd varierar i livets olika skeden och utifrån livssituation. Det kan gälla dig själv, en vän eller någon annan i din närhet. Du som behöver stöd har rätt att känna trygghet och bemötas med respekt. Vi ger dig vägledning och hjälp. Det finns inga onödiga frågor, vi har tystnadsplikt och alla besök är gratis.

Måndag 19/9 och tisdag 20/9 är Familjecentralen stängd då personalen har kompetensutvecklingsdagar.


Du som är vuxen är välkommen att fylla i vår enkät: 
Uvärderingsenkät för Familjecentralen Mörmo Gård hösten 2021- vuxen.

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-09-15