Farligt avfall från verksamheter

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Detta innebär bland annat att verksamheter som lämnar farligt avfall till återvinningscentralen har en skyldighet att se till att ett transportdokument upprättas för varje transport. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • Avsändare
  • Mottagare
  • Transportör
  • Avfallsslag
  • Avfallsmängd
  • Avfallskod
  • Organisationsnummer
  • Kommunkod
  • Hämtningsdatum

 

Till höger hittar du en länk till Naturvårdsverket där du kan läsa mer om rapportering av farligt avfall, samt en pdf-fil med ett exempel på hur ett transportdokument kan se ut. Där finns också ett exempel på ett formulär för anteckningsskyldigheten.

Sidan uppdaterad: 2022-01-04