Kommunarkivet

Kommunarkivet vårdar kommunens historia. På arkivet tar vi emot och bevarar handlingar från samtliga Hammarö kommuns kommunala verksamheter. I arkivet kan man hitta handlingar från mitten av 1800-talet fram till våra dagar. Här finns även ett par enskilda arkiv, donerade till kommunen.

Tegelbyggnad med stora glaspartier mot blå himmel.

Fakta

Till arkivets uppgifter hör också att ge råd och stöd i arkivfrågor till kommunens bolag och myndigheter samt att utöva tillsyn över dessa enligt det kommunala arkivreglementet. Kommunarkivet är öppet för forskare och för allmänhet.  

Offentlighetsprincipen

Klicka här för att läsa mer om offentlighetsprincipen.

Hammarö Hembygdsförening

Klicka här för att komma till Hammarö Hembygdsförenings webbplats.

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-11