Marklov

Inom områden med detaljplan, krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark ändras avsevärt. Hammarö kommun bedömer att en avsevärd ändring är mer än 0,5 meter.

Lastbil med släp som tippar av grusmassor. I bakgrunden arbetar en grävmaskin.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning. 

För att ansöka om marklov, använder du enklast vår e-tjänst

Sidan uppdaterad: 2023-05-12