Grundförutsättningar

Det finns ett antal saker som måste fungera i din livsmedelsverksamhet, om du ska kunna garantera en säker och god livsmedelshantering.

Ett egenkontrollprogram bör uppfylla följande grundförutsättningar:

 • rutin för utbildning
 • rutin för personlig hygien
 • kontroll av vatten
 • kontroll av varumottagning/leverans
 • kontroll av temperaturer
 • rutin för förvaring
 • rutin för beredning
 • rutin för rengöring
 • rutin för underhåll
 • rutin för märkning & spårbarhet
 • skadedjurssäkring

En rutin bör innehålla syftet med varför kontrollen görs, vilka utrymmen eller processer som omfattas, vilka åtgärder som vidtas om bestämda gränser inte följs och hur uppföljning görs, så att det inte sker igen.

Alla rutiner behöver inte alltid vara skriftliga, men du ska alltid kunna berätta för kontrollmyndigheten hur du gör. 
Om du inte kan det, kan kontrollmyndigheten komma att kräva att du skriver ner din rutin.

Obs! Olika verksamheter kan ha något olika grundförutsättningar. Hör med din branschorganisation vad som rekommenderas för just din verksamhet.   

Sidan uppdaterad: 2021-03-24