Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens verksamhetsområde är att ansvara för kommunens förskola, grundskola, kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek. Inom dessa verksamheter ryms också skolbarnsomsorg, skolskjutsverksamhet, familjedaghem, familjecentral och fritidsgårdar.     

Bildningsnämnden

Klicka här för att läsa mer om Bildningsnämnden.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-08-04