Kurator

På familjecentralen finns tre kuratorer som erbjuder:

 •  stöd i föräldraskap och familjeliv.
 •  stöd till dig som är 13-23 år och besöker ungdomsmottagningen.
 •  BRA-samtal till dig som är 7-18 år och som har en förälder/anhörig som har gått bort, har en funktionsvariation, har en sjukdom eller missbruk.

Föräldraskap och familjeliv
Föräldrars och familjers livssituation kan se olika ut och behovet av stöd kan växla under barnets uppväxt. Det kan till exempel bero på barnets utveckling, vad som händer inom familjen eller kontakten med samhället.

Familjecentralens kuratorer erbjuder stöd och vägledning till dig som bor på Hammarö. Det kan ske enskilt eller i grupp och handla om små eller stora frågor:

 • Stöd i föräldrarollen
 • Någon att prata med vid frågor om föräldraskap eller livssituationen som förälder
 • Relationsproblem
 • Konflikthantering
 • Vägledning och gränser
 • Frågor om vart man ska vända sig i olika situationer
 • Stöd i kontakten med olika myndigheter
 •  Anknytning och samspel

Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Det sker ingen registrering.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-01-17