Taxor och avgifter

Ett väl fungerande vatten- och avloppsnät är viktigt för att skydda miljön på Hammarö. Kommunen gör olika arbeten på ledningsnätet för att trygga framtiden och förbereda för att vi ska kunna bli fler på Hammarö.

Taxor från och med 1 januari 2022

(Beslutat av kommunfullmäktige 2021-12-13)

Brukningsavgifter (inklusive moms)

Grundavgift 1 196 kronor per år                                                                  Lägenhetsavgift 2 742 kronor per år                                                       Förbrukningsavgift 31,64 kronor per kubikmeter vatten

En villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten per år kommer att få en årsavgift på 8684 kronor per år vilket motsvarar en månadsavgift på cirka 724 kronor per månad.

Anläggningsavgifter (inklusive moms)

Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas vid nyanslutning av en bostadsfastighet eller lokalfastighet inom kommunens verksamhetsområde. Den varierar beroende på hur stor fastighet du har. Det kan även tillkomma en anläggningskostnad vid om- eller tillbyggnad på fastigheten.

Anläggningsavgift inom tätort där det finns dagvattenanläggning är 268 203 kronor för ett nytt bostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter.

Är huset beläget i område där det saknas dagvattenanläggning, är anläggningsavgiften reducerad och man betalar 219 124 kronor men en tomtyta på 800 kvadratmeter. Man löser då dagvattenhanteringen med lokalt omhändertagande av dagvattnet på egen fastighet.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-01-04