Taxor och avgifter

Ett väl fungerande vatten- och avloppsnät är viktigt för att skydda miljön på Hammarö. Kommunen gör olika arbeten på ledningsnätet för att trygga framtiden och förbereda för att vi ska kunna bli fler på Hammarö.

Pengar på ett bor

Taxor från och med 1 januari 2024

(Beslutat av kommunfullmäktige 2023-12-18 §172)

Brukningsavgifter (inklusive moms)

Grundavgift: 1 568 kronor per år
Lägenhetsavgift: 3 592 kronor per år
Förbrukningsavgift: 41,45 kronor per kubikmeter använt vatten

En villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten per år betalar en årsavgift på 11 377 kronor per år vilket motsvarar en månadsavgift på cirka 948 kronor per månad.


Anläggningsavgifter (inklusive moms)

Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas vid nyanslutning av fastighet inom kommunens verksamhetsområde. Den varierar bland annat beroende på hur stor fastighet du har, så kallad tomtyteavgift. Det kan även tillkomma en anläggningskostnad vid om- eller tillbyggnad på fastigheten, ifall man ökar antalet bostadsenheter.

Anläggningsavgift inom tätort där det finns dagvattenanläggning är ca 307 000 kronor för ett nytt bostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter.

Är huset beläget i område där man själv tar hand om dagvattnet på sin egen fastighet, är anläggningsavgiften reducerad och man betalar ca 251 000 kronor med en tomtyta på 800 kvadratmeter.

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-01-05