Äldre och missbruk

Drickandet var kanske först bara ett glas vin till maten men kan accelerera och utvecklas till skadligt bruk/missbruk när krämporna och ensamheten kommer. Äldres sociala isolering och bundenhet till hemmet kan öka drickandet.

Händer som tröstar.

Hög ålder, låg kroppsvikt, begränsad matlust och medicinering tillsammans med alkohol kan få destruktiva konsekvenser. Det är när drickandet förvandlas till ett skadligt bruk/missbruk som det blir problem. Övergången från bruk till ett missbruk kan helt bero på kroppens reaktioner i samband med åldrandet.

Att vara beroende eller befinna sig i ett skadligt bruk/ missbruk kan kännas skamfyllt. Man är rädd för omgivningens reaktioner. Många väntar alldeles för länge med att söka hjälp av rädsla att avslöja sina problem och tar beslutet att söka hjälp först när de tappat kontrollen över delar av tillvaron.

Det är viktigt att veta om att det finns hjälp och stöd till förändring!

  • För dig som vill förändra/begränsa eller bryta ett skadligt bruk/missbruk/beroende.
  • För dig som vill ha information, rådgivning, stödsamtal och/eller behandling.
  • För dig som är anhörig eller närstående.

 

Vill du ansöka om hjälp för skadligt bruk eller missbruk? Kontakta Individ- och familjeomsorgen enligt kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-06-15