Medborgarlöfte i samverkan med polisen

Hammarö kommun har i samverkan med polisen arbetat fram ett gemensamt medborgarlöfte för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet innehåller aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om.

Medborgarlöfte för 2023-2025
I dialog med kommuninvånare har Hammarö kommun och lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) ringat in ett antal problemområden att jobba med under perioden 1 januari 2023 - 31 december 2025. 

Problemområden

Den sammanvägda lägesbilden av de problemområden som finns i Hammarö kommun är:
1. Alkohol och drogrelaterad brottslighet
2. Trafikbrottslighet
3. Skadegörelse och inbrott
Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter och har visat sig vara mest utmärkande. LPO Karlstad och Hammarö kommun kommer under 2023 - 2025 att inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet. 

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

  • Utöka samverkan mellan polis och socialtjänst relaterat till ungdomar och tidiga insatser.
  • Tillsammans genomföra förebyggande samtal med särskilt utsatta ungdomar.
  • Kontinuerlig delning av aktuella lägesbilder i samverkan mellan social skola och polis och fritidsverksamhet som underlag för gemensamma insatser i det brottspreventiva arbetet.
  • Gemensamma informationskampanjer riktat till mellan och högstadieskolorna samt föräldrar och föreningsliv.
  • Trygghetsvandringar i syfta att skapa en tryggare utomhusmiljö samt samverkan med lokala bostadsbolag.

Här kan du läsa hela medborgarlöftet (pdf).

Läs mer om medborgarlöften och lokal samverkan på polisen.se.

Sidan uppdaterad: 2023-09-12