Socialförvaltningen

Stöd, trygghet, kvalitet och brukarperspektiv är några av nyckelorden i socialtjänstens breda verksamhet. Den som av olika anledningar har svårt att klara sin dagliga tillvaro skall känna och veta att socialtjänsten alltid finns till hands. Här finns resurser för att stödja den enskilde att med egen kraft skapa ett bra liv.

Blå bild med en man och två kvinnor i ansiktsmask, texten socialförvaltningen står över bilden

Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL), Lag om stöd- och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av unga (LVU och Lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM) styr verksamheten. Samhällets allmänna utveckling avspeglar sig i socialtjänstens verksamhet.
 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-15