Tömningsschema för sophämtning 2023

Här nedan hittar du information om när det är tömning på din gata. Utställning av de bruna kärlen för matavfall sker områdesvis i kommunen och påbörjas preliminärt under februari/mars. Samtidigt som du får ditt bruna kärl, påbörjas hämtningen av matavfallet, och det nya abonnemanget börjar gälla.

Grön soptunna

 

Kärlet/säcken ska stå väl synligt från kl. 06.00 på tömningsdagen, vänt med handtagen utåt för att underlätta hämtningen, som görs av Prezero Recycling AB.

Har du fritidsabonemang gäller tömningar från vecka 19-40.

Om du har frågor kan du kontakta Hammarö kommun på mailadress:
va-renhallning@hammaro.se eller telefon: 054 51 50 00.


När töms mitt kärl?
På länken kan du söka på din adress när det är dags tömning.
Länk till Hammarö Energi 

Sidan uppdaterad: 2023-06-29