Tömningsschema för sophämtning 2024

Här nedan hittar du information om när det är tömning på din gata. Utställning av de bruna kärlen för matavfall sker områdesvis i kommunen och påbörjas preliminärt under februari/mars. Samtidigt som du får ditt bruna kärl, påbörjas hämtningen av matavfallet, och det nya abonnemanget börjar gälla.

Grön soptunna

Har du fritidsabonemang gäller tömningar från vecka 19-40.

Om du har frågor kan du kontakta Hammarö kommun på mailadress:
va-renhallning@hammaro.se eller telefon: 054 51 50 00.


När töms mitt kärl?
På länken kan du söka på din adress när det är dags tömning.
Länk till Hammarö Energi 


Sidan uppdaterad: 2024-05-14