Enskilt vatten

Händer fångar vatten

Dricksvatten i enskilda brunnar

Ett bra dricksvatten är viktigt för hälsan.
De flesta som äger enskilda brunnar tar för få vattenprov för att kunna veta hur kvaliteten på deras dricksvatten är.
Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken på det, som till exempel missfärgningar eller dålig smak. Därför är det viktigt att kontrollera vattnet regelbundet.

Det är fastighetsägaren/brunnsägaren eller en ägarförening, som ansvarar för att kontrollera vattenkvaliteten och att åtgärda eventuella problem.

Hur gör man en vattenanalys?

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Det är också bra att kontrollera om vattnet innehåller radon.

Det går att kontakta ett vattenanalyslaboratorium direkt för provtagning.
Tänk på att alltid anlita ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning av ditt dricksvatten.

Vill du få råd om hur du provtar ditt dricksvatten, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Vad gör man om man har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten, bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen.

Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet.
Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på föroreningar från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.
För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

På Livsmedelsverkets hemsida finns information om vad du ska tänka på, när det gäller underhåll och skötsel av din brunn.

Borra eller gräva efter vatten

Att gräva eller borra brunn är en så kallad vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kan kräva anmälan eller tillstånd.

När det gäller mindre enskilda vattentäkter, för en- eller tvåfamiljsfastigheter, behövs dock ingen anmälan eller tillstånd.
För större anläggningar, hanteras anmälan eller tillstånd av Länsstyrelsen i Värmland.

Att anlägga en ny vattentäkt eller att göra större ändringar av en anläggning för vattenförsörjning (dricksvatten) eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, kräver bygganmälan enligt plan- och bygglagen.

Sidan uppdaterad: 2023-07-03